Bảo vệ mục tiêu Công ty Siêu Cường

Bảo vệ mục tiêu Công ty Siêu Cường

Thích ứng với “trạng thái bình thường mới”, Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thăng Long Star đồng hành cùng công ty Siêu Cường triển khai mục tiêu mới. Cùng sống chung với Covid-19, công ty đặc biệt quan tâm đến phương thức giảm thiểu tác hại của dịch bệnh và dần biến nó trở thành loại cúm mùa thông thường. Để sống chung với Covid-19 phải trang bị ý thức phòng chống dịch cùng thông điệp 5K.

Công ty đã triển khai 3 chốt mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất, giúp hoạt động của công ty đối tác được diễn ra trong điều kiện an toàn, phát triển.


Form liên hệ